Thursday, November 4, 2010

Z . A . K . A . T ITU ZAKATOleh kerana masih ramai manusia yang bernama MELAYU  masih ragu dan dangkal dalam pengertiaan zakat dalam ISLAM, maka sama – sama kita membincangkannya.

Baru – baru ini TGNA seorang ulama dituduh melakukan rasuah politik kepada beberapa orang asli yang berjaya di Islamkan olehnya di perkampungan mereka di Gua Musang….lalu beliau memberikan zakat kepada mereka yang berkenaan.

Keesokan hari heboh 1 Malaya bahawa TGNA dan PAS telah membeli undi sempena memastikan kemenangan mereka dalam pilihanraya kecil Galas tersebut.

Walaupun TGNA dan pimpinan PAS telah memberikan perjelasan dari sudut hukum dan syarak….puak – puak duniawi ini masih ` bodoh sombong ` tidak mahu menerima kebenarannya.

Inilah akibatnya terlalu lama dulu, kini dan selamanya asyik duduk dalam kepompong  hukum haid, nifas, puasa dan hukum membatalkan sembahyang semata – mata akhirnya kepala dan otak mereka ditutupi dengan darah haid tadi.  Ustaz umNO silih berganti dan anak – anak muridnya pula dikategori ` expired `bermaksud sudah tiada haid dan nifas…..tapi masih membincangkan tajuk yang sama.

Ini zakat bukannya zakar….apalah ` ngok ` sangat nie….budak tadika pun tahu.

Sila kenyataan ini.... walaupun PAS mendakwa ia adalah zakat, tetapi di mata undang-undang, wang yang diberikan oleh siapapun kepada pengundi yang boleh mengubah undi mereka, dianggap rasuah mengikut Perkara 10 Akta Kesalahan Pilihan raya 1954.

Bolehkah satu cabang dari Rukun Islam yang kita lakukan dianggap rasuah.... zakat yang disampaikan oleh TGNA adalah berlandaskan kepada hukum, iaitu muallaf atau saudara baru sebagai seorang yang layak tergolong dalam golongan asnaf yang 8 kumpulan.

Apa pun sekali hujah-hujah yang akan disampaikan, tetapi bila ada suara yang menyamakan perkara rukun Islam dengan satu perbuatan yang jelik aduhai... bertaubatlah... istifgfar dan mengucaplah dua kalimah syahadah semulalah….nauzubillah.

Arakian nampaknya seolah – olah rukun iman  dari 6 menjadi 7 ataupun rukun Islam 5 kini menjadi 6….tambahkan satu perkara iaitu beriman dengan Akta Pilihanraya…..dan dalam kubur nanti malaikat akan tanya apakah kamu telah beriman dengan demokrasi berpilihanraya…dan adakah kamu didunia dulu telah melasanakan suruhan SPR….maka jawablah dengan tenang, lidah yang fasih , jangan gentor dan cuahh….bahawa aku telah beriman kepadaNya……..

Wahai pemimpin umNO dan Wahai Pengerusi SPR…..mahukah, teman  khabarkan kepada kamu tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkaiNya dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi dan penyembah Taghut. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul." (QS Al Maidaah : 60)

Pengertian zakat dari sudut bahasa ialah:

Keberkatan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. Sebab dinamakan zakat ialah kerana ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerosakan sebagaimana Ibnu Taimiah berkata: Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi.
8 Asnaf : Zakat mal dan zakat fitrah harus diberikan kepada siapa yang disebut dalam Al Qur'an (surat At Taubah, 9 : 60) "Sesungguhnya zakat zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Mualaf ada 4 kategori :
Pertama : Mualaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya atau imannya masih lemah,maka diperkuat dengan diberi Zakat. Kedua : Orang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan kawannya akan tertarik masuk Islam. Ketiga : Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya.
Keempat : Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

Siapa yang berhak menerima zakat :
Dalam Quran surat at Taubah ayat 58-60, Allah berfirman yang artinya:

"... Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi fakir miskin, para amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, mereka yang diperhamba, orang-orang yang berutang, yang berjuang di jalan Allah, dan orang kehabisan bekal di perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Jadi jelaslah disini, bahwa golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) ada 8 golongan, itu:

Fakir dan Miskin
Fakir dan miskin adalah golongan yang pertama dan kedua disebutkan dalam surat at Taubah, dengan tujuan bahwa sasaran zakat adalah menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Menurut pemuka ahli tafsir, Tabari, yang dimaksud fakir, yaitu orang dalam memerlukan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin, yaitu orang yang dalam kemahuan dan suka meminta-minta.
Amil zakat
Sasaran ketiga adalah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat.
Golongan muallaf
Yang dimaksudkan dengan golongan muallaf, antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membantu dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Macam-macam golongan muallaf adalah:
  1. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya
  2. Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya
  3. Golongan orang yang baru masuk Islam
  4. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat kafir.
  5. Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah.
  6. Kaum Muslimin yang tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan musuh.
  7. Kaum Muslimin yang kehendakinya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan.
Untuk memerdekakan budak belian
Cara membebaskan dengan dilakukan dengan dua hal: Pertama, menolong hamba mukatab, itu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahawa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama temannya membeli seorang budak kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan.
Orang yang berutang
Gharimun (orang yang berhutang) adalah termasuk golongan mustahiq. Menurut Ibnu Humam dalam al Fath, gharim adalah orang yang mempunyai piutang terhadap orang lain dan boleh menyerahkan zakat kepadanya karena keadaannya yang fakir, bukan kerana mempunyai piutangnya. Ada dua golongan bagi orang yang mempunyai hutang, itu golongan yang mempunyai utang untuk kemaslahatan diri sendiri, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mengubati orang sakit. Golongan lain adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang lain, seperti mendamaikan dua golongan yang bermusuhan, orang yang bergerak di bidang sosial, seperti yayasan anak yatim, rumah sakit untuk fakir, anak yatim piatu dan lain-lain.
Di jalan Allah
Quran menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh dengan firmanNya: "Di jalan Allah". Sabil berarti jalan. Jadi sabilillah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang digunakan untuk bertakkarub kepada Allah, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya.
Ibnu sabil
Ibnu sabil, menurut Jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya karena tetap di jalan itu. Menurut pendapat beberapa ulama, ibnu sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya, apabila ia terputus bekalnya. Ibnu Zaid berkata: "Ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila terdapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya samasekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia samasekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu, hanya bersifat pasti.
Sedangkan fihak-fihak di luar dari 8 golongan (asnaf) ini tidak dibenarkan menerima uang dari zakat. Tetapi tidak tertutup fihak-fihak tersebut menerima bantuan dari infaq. Jadi sasaran zakat lebih spesifik dari pada infaq.

Wahai pemimpin umNO….kamu sering berfikir untuk mengubah dunia…tapi kamu lupa untuk mengubahkan diri kamu kearah kembali kepada Islam yang syumul ini.

0 comments:

Post a Comment

Thursday, November 4, 2010

Z . A . K . A . T ITU ZAKATOleh kerana masih ramai manusia yang bernama MELAYU  masih ragu dan dangkal dalam pengertiaan zakat dalam ISLAM, maka sama – sama kita membincangkannya.

Baru – baru ini TGNA seorang ulama dituduh melakukan rasuah politik kepada beberapa orang asli yang berjaya di Islamkan olehnya di perkampungan mereka di Gua Musang….lalu beliau memberikan zakat kepada mereka yang berkenaan.

Keesokan hari heboh 1 Malaya bahawa TGNA dan PAS telah membeli undi sempena memastikan kemenangan mereka dalam pilihanraya kecil Galas tersebut.

Walaupun TGNA dan pimpinan PAS telah memberikan perjelasan dari sudut hukum dan syarak….puak – puak duniawi ini masih ` bodoh sombong ` tidak mahu menerima kebenarannya.

Inilah akibatnya terlalu lama dulu, kini dan selamanya asyik duduk dalam kepompong  hukum haid, nifas, puasa dan hukum membatalkan sembahyang semata – mata akhirnya kepala dan otak mereka ditutupi dengan darah haid tadi.  Ustaz umNO silih berganti dan anak – anak muridnya pula dikategori ` expired `bermaksud sudah tiada haid dan nifas…..tapi masih membincangkan tajuk yang sama.

Ini zakat bukannya zakar….apalah ` ngok ` sangat nie….budak tadika pun tahu.

Sila kenyataan ini.... walaupun PAS mendakwa ia adalah zakat, tetapi di mata undang-undang, wang yang diberikan oleh siapapun kepada pengundi yang boleh mengubah undi mereka, dianggap rasuah mengikut Perkara 10 Akta Kesalahan Pilihan raya 1954.

Bolehkah satu cabang dari Rukun Islam yang kita lakukan dianggap rasuah.... zakat yang disampaikan oleh TGNA adalah berlandaskan kepada hukum, iaitu muallaf atau saudara baru sebagai seorang yang layak tergolong dalam golongan asnaf yang 8 kumpulan.

Apa pun sekali hujah-hujah yang akan disampaikan, tetapi bila ada suara yang menyamakan perkara rukun Islam dengan satu perbuatan yang jelik aduhai... bertaubatlah... istifgfar dan mengucaplah dua kalimah syahadah semulalah….nauzubillah.

Arakian nampaknya seolah – olah rukun iman  dari 6 menjadi 7 ataupun rukun Islam 5 kini menjadi 6….tambahkan satu perkara iaitu beriman dengan Akta Pilihanraya…..dan dalam kubur nanti malaikat akan tanya apakah kamu telah beriman dengan demokrasi berpilihanraya…dan adakah kamu didunia dulu telah melasanakan suruhan SPR….maka jawablah dengan tenang, lidah yang fasih , jangan gentor dan cuahh….bahawa aku telah beriman kepadaNya……..

Wahai pemimpin umNO dan Wahai Pengerusi SPR…..mahukah, teman  khabarkan kepada kamu tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkaiNya dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi dan penyembah Taghut. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul." (QS Al Maidaah : 60)

Pengertian zakat dari sudut bahasa ialah:

Keberkatan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. Sebab dinamakan zakat ialah kerana ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerosakan sebagaimana Ibnu Taimiah berkata: Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi.
8 Asnaf : Zakat mal dan zakat fitrah harus diberikan kepada siapa yang disebut dalam Al Qur'an (surat At Taubah, 9 : 60) "Sesungguhnya zakat zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Mualaf ada 4 kategori :
Pertama : Mualaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya atau imannya masih lemah,maka diperkuat dengan diberi Zakat. Kedua : Orang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan kawannya akan tertarik masuk Islam. Ketiga : Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya.
Keempat : Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

Siapa yang berhak menerima zakat :
Dalam Quran surat at Taubah ayat 58-60, Allah berfirman yang artinya:

"... Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi fakir miskin, para amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, mereka yang diperhamba, orang-orang yang berutang, yang berjuang di jalan Allah, dan orang kehabisan bekal di perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Jadi jelaslah disini, bahwa golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) ada 8 golongan, itu:

Fakir dan Miskin
Fakir dan miskin adalah golongan yang pertama dan kedua disebutkan dalam surat at Taubah, dengan tujuan bahwa sasaran zakat adalah menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Menurut pemuka ahli tafsir, Tabari, yang dimaksud fakir, yaitu orang dalam memerlukan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin, yaitu orang yang dalam kemahuan dan suka meminta-minta.
Amil zakat
Sasaran ketiga adalah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat.
Golongan muallaf
Yang dimaksudkan dengan golongan muallaf, antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membantu dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Macam-macam golongan muallaf adalah:
  1. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya
  2. Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya
  3. Golongan orang yang baru masuk Islam
  4. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat kafir.
  5. Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah.
  6. Kaum Muslimin yang tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan musuh.
  7. Kaum Muslimin yang kehendakinya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan.
Untuk memerdekakan budak belian
Cara membebaskan dengan dilakukan dengan dua hal: Pertama, menolong hamba mukatab, itu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahawa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama temannya membeli seorang budak kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan.
Orang yang berutang
Gharimun (orang yang berhutang) adalah termasuk golongan mustahiq. Menurut Ibnu Humam dalam al Fath, gharim adalah orang yang mempunyai piutang terhadap orang lain dan boleh menyerahkan zakat kepadanya karena keadaannya yang fakir, bukan kerana mempunyai piutangnya. Ada dua golongan bagi orang yang mempunyai hutang, itu golongan yang mempunyai utang untuk kemaslahatan diri sendiri, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mengubati orang sakit. Golongan lain adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang lain, seperti mendamaikan dua golongan yang bermusuhan, orang yang bergerak di bidang sosial, seperti yayasan anak yatim, rumah sakit untuk fakir, anak yatim piatu dan lain-lain.
Di jalan Allah
Quran menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh dengan firmanNya: "Di jalan Allah". Sabil berarti jalan. Jadi sabilillah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang digunakan untuk bertakkarub kepada Allah, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya.
Ibnu sabil
Ibnu sabil, menurut Jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya karena tetap di jalan itu. Menurut pendapat beberapa ulama, ibnu sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya, apabila ia terputus bekalnya. Ibnu Zaid berkata: "Ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila terdapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya samasekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia samasekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu, hanya bersifat pasti.
Sedangkan fihak-fihak di luar dari 8 golongan (asnaf) ini tidak dibenarkan menerima uang dari zakat. Tetapi tidak tertutup fihak-fihak tersebut menerima bantuan dari infaq. Jadi sasaran zakat lebih spesifik dari pada infaq.

Wahai pemimpin umNO….kamu sering berfikir untuk mengubah dunia…tapi kamu lupa untuk mengubahkan diri kamu kearah kembali kepada Islam yang syumul ini.

No comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More